Održan sastanak na temu borbe protiv dječjeg siromaštva

Slika /slike/sastanak FRA 11.12.2018.jpg
U utorak, 11. prosinca 2018. godine, u prostorijama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Zagrebu, održan je sastanak s predstavnicom Agencije Europske unije za temeljna prava (EU Fundamental Rights Agency – FRA) dr. sc. Astrid Podsiadlowski, voditeljicom Sektora za dječja prava, tehničku pomoć i jačanje kapaciteta.

U uvodnom dijelu izlaganja dr. sc. Podsiadlowski je predstavila rad Agencije, a potom publikaciju „Borba protiv dječjeg siromaštva: pitanje temeljnih prava“ – koju je Agencija objavila 17. listopada 2018. godine. U izlaganju je istaknuto kako su podaci o dječjem siromaštvu, premda postoje razlike na razini država članica, zabrinjavajući.

Prema korištenom AROPE indikatoru siromaštva (kojeg čine tri sub-indikatora na razini kućanstva: rizik od siromaštva, teška materijalna deprivacija i vrlo niski radni intenzitet kućanstva) čak 25 milijuna djece (u dobi ispod 18 godina) u 28 država članica je u riziku od siromaštva, 8 milijuna djece u EU je izloženo teškoj materijalnoj deprivaciji, dok 2 milijuna djece živi u uvjetima koji na razini kućanstva obuhvaćaju sva tri sub-indikatora siromaštva.

Borba protiv dječjeg siromaštva, kako je istaknuto na sastanku, jest zakonska obveza država članica i istinsko pitanje temeljnih prava, a prema riječima djece koja su sudjelovala u radionicama na temu dječjeg siromaštva u organizaciji FRA:

„Suprotnost siromaštvu nije bogatstvo. Suprotnost siromaštvu jest pravda.“
 
Na sastanku su bili nazočni predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva kulture, Ministarstva zdravstva, Ureda za zakonodavstvo, Ureda za udruge, Ureda za ravnopravnost spolova i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Pisane vijesti