Održana Radna skupina za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo, 14. prosinca 2018. godine

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske (u nastavku: Ured) u sklopu provedbe projekta ''Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita'' sufinanciranog u okviru Nacionalnog programa Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), organizirao je dana 14. prosinca 2018. godine u restoranu „Vinodol“ sastanak Radne skupine za operativnu provedbu zadaća Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo (u nastavku: Radna skupina).

Na početku sastanka ravnatelj Ureda gosp. Alen Tahiri, univ.spec.pol, pozdravio je sve prisutne i otvorio sastanak Radne skupine te je riječ predana gđi. Danijeli Gaube, pomoćnici ravnatelja, koja je prisutne članove/ice Radne skupine obavijestila o rezultatima  projekta „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“. Prikazala je brojčano rezultate projekta, medijske kampanje, istraživanje stavova građana i njihove spremnosti na prihvat osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita te istraživanje kapaciteta lokalnih zajednica za prihvat ovih osoba kao i brojna javna događanja. Zanimljivo je da je samo web stranicu Ureda posjetilo preko 6.700 ljudi što govori o interesu javnosti za ovu temu.

Nadalje ravnatelj Ureda je spomenuo da s obzirom na višestruko uvećanje broja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, Vlada Republike Hrvatske usvojila je mjeru izrade Plana razmještaja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, a Vladin ured kao koordinativno tijelo u području integracije stranaca u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, zadužen je za izradu spomenutog dokumenta, a ključni dionici i nositelj mjere je Radna skupina.  Kako bi rad na navedenom dokumentu bio što brži i učinkovitiji pri Uredu je osnovana Odlukom o imenovanju članova - uža Radna skupina za izradu kriterija plana razmještaja sa stručnim facilitatorima, gđom. Gorankom Lalić Novak i gosp. Teo Giljevićem s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Gosp. Giljević prezentirao je nacrt dokumenta svim prisutnima te je naglasio važnost rasterećenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izrazio kako je važno razviti sustav raspodijele ove obaveze koja sa sobom nosi znatniji angažman raznih sustava kroz koje se provode integracijske mjere (osiguravanje smještaja, učenje hrvatskog jezika, socijalna skrb, zapošljavanje, zdravstvo i ostalo.). Svi članovi/ice su podržali nacrt dokumenta.

Također govorilo se o Izmjeni i dopuni Vodiča za integraciju stranaca na čijem je radu također pridonijela Radna skupina. Vodič će se prevesti na 6 jezika (engleski, francuski, arapski, farsi, urdu i ukrajinski) te će u siječnju 2019. godine biti tiskan u ukupno 2.000 primjeraka.

Nadalje gđa. Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije (CMS) predstavila je projekt DRIM u kojem je Ured partner, a radi se o online verziji Vodiča kroz integraciju.

I na kraju sastanka članovi/ice Radne skupine su razgovarali o planiranim mjerama i aktivnostima koje će započeti u 2019. godini, a obvezne su prema Akcijskom planu za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Pisane vijesti