Održan sastanak s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine gosp. Lambertom Zannierom

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Visoki povjerenik OESS.png
Dana 3. rujna 2018. godine u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je sastanak s visokim povjerenikom OESS-a za nacionalne manjine, Lambertom Zannierom. Iz Ureda visokog povjerenika sastanku su nazočili gđa Natacha Andonovski Carter, voditeljica Odjela za Zapadnu i Jugoistočnu Europu,  William Romans, pravni savjetnik i prevoditelj Fayez Risheg, a  ispred Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, ravnatelj Ureda, Branko Sočanac, Bahrija Sejfić i Aleksa Đokić, pomoćnici ravnatelja Ureda te Jasna Rašeta i Krešimir Margaletić,  savjetnici u Vladinom Uredu.

Visoki povjerenik se, među ostalim, zanimao za stanje i trendove vezano za status nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, implementaciju i mehanizme nadzora provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, medijsku percepciju manjina te za provedbu međunarodnih i bilateralnih ugovora  o zaštiti  manjina.

Ravnatelj Ureda upoznao je visokog gosta s djelokrugom Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao i o zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Istaknuo je, da je u Republici Hrvatskoj dostignuta visoka razina prava nacionalnih manjina, a u cilju daljnjeg unaprjeđenja tih prava doneseni su operativni programi za nacionalne manjine kao jedan od prioriteta Vlade RH za mandatno razdoblje od 2016. do 2020. godine. Posebno je bilo riječi o položaju romske nacionalne manjine i provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.
 
Predstavnici Ureda upoznali su prisutne o aktivnostima u vezi s provedbom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, izbornom zakonodavstvu te o participaciji pripadnika nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te o njihovom sudjelovanju u lokalnoj zajednici. U osvrtu na provedbu međunarodnih dokumenata spomenuto je da je u tijeku izrada 5. izvješća RH o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina koje se treba podnijeti Vijeću Europe.
 
Uz navedeno, predstavljeni su dosadašnji i budući programi i projekti Ureda financirani sredstvima Državnog proračuna, fondova EU i iz drugih izvora, s posebnim naglaskom na projekte jačanja kapaciteta vijeća nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona i suradnju za lokalni razvoj. Bilo je riječi i o projektu u vezi s istraživanjem baznih podataka za praćenje NSUR-a za razdoblje od 2013.do 2020. i pratećeg AP-a čija je svrha omogućiti učinkovitu implementaciju javne politike usmjerene uključivanju Roma na području Republike Hrvatske.
 
Predstavnici Ureda upoznali su visokog gosta i o važnosti donošenja Nacionalnog plana za suzbijanje diskriminacije za razdoblje 2017.- 2022. kao strateškog dokumenta kojim su postavljeni prioriteti i usmjereni napori prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije.

Pisane vijesti