Održan seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Splitu, 7. rujna 2018. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Seminar u Splitu 1.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine, organizirao je seminar o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji je održan 7. rujna 2018. godine u Splitu u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije.

Cilj seminara je bio informiranje i educiranje članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o njihovim pravima i obvezama koje proizlaze iz Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, motiviranje i poticanje na bolju suradnju vijeća i predstavnika sa tijelima lokalnih jedinica, kao i razmjena informacija o svim specifičnim problemima pripadnika nacionalnih  manjina.

Prije održavanja navedenog skupa predstavnike Ureda i Savjeta  zajedno s predstavnicima udruga i vijeća nacionalnih manjina  primio je  gradonačelnik  Grada  Splita  g.Andro Krstulović  Opara, Splita. U razgovoru je, među ostalim, istaknuta dosadašnja dobra suradnja predstavnika Grada s predstavnicima  nacionalnih manjina, kao i podrška radu udruga i vijeća nacionalnih manjina. Naglašeno je da se i u narednom razdoblju nastave aktivnosti vezane za učinkovitije sudjelovanje nacionalnih manjina u procesu odlučivanja što je važno za integraciju nacionalnih manjina u društveni i kulturni život Grada.

Seminar je otvorio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Alen Tahiri, a sudionicima seminara, članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina obratili su se predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnauer, Ivana Ferara, predstavnica Ministarstva uprave, Marko Bekavac, predstavnik Splitsko–dalmatinske županije i Marina Kuzmanić  Petreš, predstavnica Grada Splita.Na skupu je bilo riječi o dosadašnjoj  ulozi i  radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina kao i predstojećim izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina koji će se održati naredne godine. Uz probleme, iznosili su se i primjeri dobre prakse i pozitivna iskustva u međusobnoj suradnji vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

 

Pisane vijesti