POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U DRŽAVNU SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U URED ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Objavljen je poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 75/2018 od 22. kolovoza 2018. godine.
 
Poziv na testiranje

Javni natječaj

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje

Pisane vijesti