Održan sastanak u vezi s rješavanjem pitanja romske nacionalne manjine, 2. prosinca 2010., Hotel Internacional, Zagreb

Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine Republike Hrvatske organizirao je sastanak s predstavnicima udruga, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u vezi s rješavanjem pitanja romske nacionalne manjine.

Na sastanku je bilo riječi o načinu rješavanja poteškoća u ostvarivanju prava pripadnika romske nacionalne manjine u svim područjima društvenog života, uključujući statusna pitanja, obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje, te o provedbi Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.

Na sastanku su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava i ureda, predstavnici romske nacionalne manjine te gospodin Nazif Memedi, zastupnik romske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru.Pisane vijesti