Okrugli stol „Besplatna pravna pomoć Romima u reguliranju pravnog statusa u Hrvatskoj - dostignuća i izazovi“, 17. prosinca 2010. godine, Hotel Westin, Zagreb

Slika /arhiva/stories/unhcr_1.jpg

Predstavništvo Ureda Visokog povjerenika za izbjeglice (UNHCR), Ured pučkog pravobranitelja Republike Hrvatske u Republici Hrvatskoj i Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske organizirali su 17. prosinca 2011. godine okrugli stol pod nazivom «Besplatna pravna pomoć Romima u reguliranju pravnog statusa u Hrvatskoj - dostignuća i izazovi».

«Besplatna pravna pomoć Romima u reguliranju pravnog statusa u Hrvatskoj» dio je regionalnog UNHCR-ovog projekta koji sufinancira Europska unija (kroz IPA pretpristupni fond), čija je provedba započela u listopadu 2009. godine. UNHCR, zajedno sa svojim provedbenim partnerom, Uredom pučkog pravobranitelja, pomaže Romima u reguliranju statusa i pribavljanju osobnih isprava koje su neophodne za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć, zdravstvenu zaštitu, školovanje te zapošljavanje.

Uvodne govore održali su gđa Jasna Barberić (UNHCR), Bahrija Sejfić (Ured za nacionalne manjine) i Dejan Palić (Ured pučkog pravobranitelja).
Gđa Sejfić je osobito naglasila sve pozitivne mjere koje VRH provodi kako bi poboljšala položaj pripadnika romske nacionalne manjine:

«Vlada Republike Hrvatske posvećuje veliku pozornost ostvarivanju prava romske nacionalne manjine koja je stoljećima bila marginalizirana i diskriminirana, te kontinuirano poduzima mjere kako bi pripadnici romske nacionalne manjine jednako kao i pripadnici drugih nacionalnih manjina i ostali građani Republike Hrvatske ostvarivali sva prava pod jednakim uvjetima sukladno Ustavu RH, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima RH uz promicanje razumijevanja, međusobnog uvažavanja i tolerancije. U ostvarivanju tih ciljeva pripadnici romske nacionalne manjine imaju podršku cijele Vlade RH a posebice premijerke Kosor, koja je ujedno i predsjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome i nacionalna koordinatorica Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015»

Predstavnik UNHCR-a u odlasku, g. Wilfried Buchhorn zatražio je od Vlade da nastavi svoj rad u sklopu Nacionalnog programa za Rome.
http://www.unhcr.hr/index.php/vijesti/214-okrugli-stol-o-pruanju-besplatne-pravne-pomoi-romima-u-reguliranju-pravnog-statusa-u-hrvatskoj-

Predstavnik UNHCR-a u odlasku, g. Wilfried Buchhorn zatražio je od Vlade da nastavi svoj rad u sklopu Nacionalnog programa za Rome.

«Za razliku od nekih drugih zemalja, broj pripadnika romske manjine u Hrvatskoj nije velik te je statusna pitanja Roma moguće regulirati na zadovoljavajući način. Vlada Republike Hrvatske već je napravila značajan pomak u ovom području», rekao je, te nastavio, «Oslanjajući se na saznanja iz projekta koji je već pomogao mnogim marginaliziranim zajednicama, u Hrvatskoj i regiji, pozivam vas na ulaganje svih napora za rješavanje pravnog statusa, uključujući državljanstva, koji predstavljaju ključne čimbenike za izbjegavanje socijalne isključenosti i siromaštva».Pisane vijesti