Održan trening o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima u Republici Hrvatskoj, u suradnji s Vijećem Europe

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Trening o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima.jpg
U Mariji Bistrici je od 22. do 25. studenog 2018.g. održan trening o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima u Republici Hrvatskoj, organiziran u suradnji s Odjelom za mlade Vijeća Europe. Na treningu je sudjelovalo 17 mladih, uključujući 15 pripadnika/-ca romske nacionalne manjine. Opći cilj treninga bio je razviti kompetencije i vještine za obavljanje aktivnosti koje uključuju visoko kvalitetno neformalno obrazovanje, treninge i rad s mladim Romima s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti u kontekstu Republike Hrvatske, a specifični ciljevi osposobiti sudionike za osmišljavanje, provedbu i evaluaciju neformalnog obrazovanja i treninga, uz fokus na mlade Rome; steći znanja, vještine i stavove potrebne za osmišljavanje interkulturalnih procesa u neformalnim kontekstima; poduprijeti neformalnu mrežu djelatnika koji rade s mladima i trenera te razviti njihove kapacitete kako bi unaprijedili participaciju i uključivanje mladih Roma; razviti ideje i aktivnosti koje će slijediti nakon treninga te osigurati prostor za poduku o okviru Vijeća Europe u odnosu na kvalitetan rad s mladima, politikama za mlade, neformalno obrazovanje i sudjelovanje mladih.

Pisane vijesti