Rješenje o prijamu u državnu službu

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Jedinicu za suzbijanje trgovanja ljudima i poslove međunarodne suradnje, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 75/18 od 22. kolovoza 2018. godine, te na web-stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Tekst rješenja o prijamu u državnu službu na neodređeno vrijeme.pdf

Pisane vijesti