PRODUŽENJE ROKA ZA PRIJAVU-Poziv na sudjelovanje: Trening radionica o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima u Republici Hrvatskoj 22. – 25. studeni 2018., Marija Bistrica

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Logo Youth Action Plan.jpg
Odjel za mlade Vijeća Europe u suradnji s Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina organizira trening radionicu o neformalnom obrazovanju i radu s mladim Romima u Republici Hrvatskoj. Trening radionica održat će se od 22. do 25. studenog 2018. godine u Mariji Bistrici, Hrvatska.
 
Cilj trening radionice je razviti kompetencije i vještine sudionika za obavljanje aktivnosti koje uključuju visoko kvalitetno neformalno obrazovanje, treninge i rad s mladim Romima s ciljem poticanja njihovog aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti u kontekstu Republike Hrvatske.
 
Trening radionica je otvorena za stanovnike Republike Hrvatske, mlade Rome i mlade ne-Rome, aktiviste, vođe mladih, odgajatelje, osobe koje rade s mladima, volontere, predstavnike organizacija civilnog društva i sve zainteresirane za promicanje i podršku sudjelovanju i socijalnoj uključenosti mladih Roma.
 
Trening radionica organizira se u okviru Akcijskog plana za mlade Rome Odjela za mlade Vijeća Europe. 
 
Rok za prijave produžen je do 15. studenog 2018. godine, a potencijalni sudionici prijavljuju se na način da ispunjeni prijavni obrazac dostave putem e-maila na adresu: maja.brkic@uljppnm.vlada.hr.
 
Više informacija o trening radionici možete pronaći u dokumentu Poziv na sudjelovanje.

Poziv na sudjelovanje

Prijavni obrazac
 

Pisane vijesti