Održan seminar „Zločin iz mržnje i govor mržnje“ dana 7. studenoga 2018. godine u Pravosudnoj akademiji

Slika /slike/Foto vijesti 2018/Seminar Zločin iz mržnje i govor mržnje-7.11.2018..jpg
U okviru provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizirao je dana 7. studenoga 2018. godine stručni seminar za suce, državne odvjetnike, policijske službenike i predstavnike organizacija civilnog društva pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.
 
Uz uvodne riječi mr.sc. Branka Sočanca, pomoćnika ravnatelja Ureda, seminar su u prostorijama Pravosudne akademije vodile Andrea Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te Dijana Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.
 
Kroz seminar su sagledani fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, s fokusom na materijalno-pravni okvir i pojavnosti u praksi, procesna prava žrtava kroz idealni kazneni i prekršajni postupak, kriterije za identifikaciju zločina iz mržnje i diskriminacije te praktične primjere i uočene izazove. Pored navedenog, izložena je i relevantna praksa Europskog suda za ljudska prava u odnosu na diskriminacijske predmete, s posebnim osvrtom na pitanje učinkovitosti istraga u predmetima protiv Republike Hrvatske.
 
O podršci i individualnoj procjeni potreba žrtava zločina iz mržnje izlagala je Nikica Hamer Vidmar, voditeljica Službe za podršku žrtvama i svjedocima u Ministarstvu pravosuđa, a na važnost povjerenja žrtava u institucije i senzibiliziranost sudaca, državnih odvjetnika i policijskih službenika u radu sa žrtvama zločina iz mržnje osvrnula se Cvijeta Senta iz Centra za mirovne studije, uz prikazivanje videa o iskustvima žrtava.
 
Riječ je o prvom u ciklusu seminara na temu odredaba Kaznenog zakona o zločinu iz mržnje i govoru mržnje za suce, državne odvjetnike, policijske službenike, odvjetnike i predstavnike organizacija civilnog društva koje će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u narednom razdoblju organizirati u suradnji s Pravosudnom akademijom.

Pisane vijesti