Održana 5. sjednica Savjeta za ljudska prava


 
18. travnja 2023. u zgradi Vlade Republike Hrvatske održana je 5. sjednica Savjeta za ljudska prava.

Sjednicu je vodila Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade i predsjednica Savjeta za ljudska prava, koja je uvodno pozdravila okupljene te istakla kako su u razdoblju od protekle sjednice usvojeni važni strateški dokumenti u području ljudskih prava, Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije do 2027. i pripadajući akcijski planovi, te Nacionalni plan za ravnopravnost spolova do 2027. s pripadajućim akcijskim planom.
 
Budući da je jedna od zadaća Savjeta praćenje provedbe Nacionalnog plana zaštite i promocije ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije, gđa Klaudija Kregar Orešković, zamjenica ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izložila je članovima Savjeta informacije o budućim aktivnostima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina vezanim za Nacionalni plan.
 
Članovi Savjeta u sklopu 5. sjednice raspravljali su o suzbijanju zločina iz mržnje i govora mržnje u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda zastupnice RH pred Europskim sudom za ljudska prava te predstavnici civilnoga društva i profesorica Maja Munivrana s Pravog fakulteta u Zagrebu održali su izlaganja na navedenu temu.
 
U raspravi je istaknuto da je iz svih dostupnih podataka o govoru mržnje odnosno zločinima iz mržnje u Hrvatskoj vidljivo da su žrtve ovih djela u najvećem broju pripadnici ugroženih skupina i to prvenstveno Srbi, Romi i pripadnici LGBT zajednice, te da su počinitelji vrlo mladi. Sudionici su se na sjednici složili da Republika Hrvatska ima kvalitetan zakonodavni okvir vezan za suzbijanje govora mržnje i zločina iz mržnje no da je potrebno ulagati daljnje napore u edukaciju, kako javnosti tako i svih dionika u sustavu.
 
Savjet za ljudska prava je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava. Savjet ima 18 članova, a čine ga predstavnici tijela državne uprave te predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

Pisane vijesti