Održana Edukacija za licenciranje članova/ica mobilnih timova za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2024/Naslovna Rovinj.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem organizirao je Edukaciju za licenciranje članova/ica mobilnih timova za pomoć odraslim žrtvama trgovanja ljudima s ciljem unaprjeđenja sustava pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, koja se održala u Rovinju od 24. do 26. siječnja 2024. godine.

Sudionicima se uvodnim govorom obratio nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima i ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol, koji je okupljenima detaljno pojasnio ulogu članova/ica mobilnih timova u nacionalnom referalnom sustavu suzbijanja trgovanja ljudima sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima.

Mobilne timove za pružanje prvih oblika pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima čine osobe ovlaštene za pružanje prvih oblika pomoći i zaštite novoidentificiranih žrtava trgovanja ljudima, a to su: predstavnici centara za socijalnu skrb, Hrvatskog Crvenog križa i organizacija civilnog društva.

Glavne teme koje su prošli članovi mobilnih timova u ovoj obuci bile su: uvod u sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, uloga mobilnih timova u pružanu pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima, uloga Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike u pružanju prvih oblika pomoći i zaštite, identifikacija žrtava trgovanja ljudima i najnoviji trendovi u području trgovanja ljudima, najčešće reakcije žrtava nakon stresne i/ili traumatske situacije, načela vođenja razgovora sa žrtvom trgovanja ljudima, te uloga Ministarstva unutarnjih poslova u identifikaciji žrtava trgovanja ljudima i najnoviji trendovi.

Sudionicima se posebno korisno učinila simulacija inicijalnog razgovora sa žrtvom te konkretni slučajevi iz prakse.

Nacionalni koordinator uručio je potvrde o sudjelovanju za 30 članova mobilnih timova koji su uspješno prošli obuku, te će im naknadno biti dostavljena i Odluka o imenovanju članova/ica u mobilne timove kako bi isti mogli započeti s radom. 

Pisane vijesti