Održana regionalna radionica na temu identifikacije i nekažnjavanja žrtava trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Radionica, Rijeka 22.10.2021.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., održao je uvodni govor na regionalnoj radionici „Identifikacija i nekažnjavanje žrtava trgovanja ljudima“, održanoj 22. listopada 2021. u Rijeci, u Hotelu Hilton. Navedena radionica održana je u okviru projekta „Zaštita, pomoć i socijalna uključenost ugroženih skupina u kontekstu trgovanja ljudima u Hrvatskoj“ kojeg provode Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj i Akademija pravnih znanosti Hrvatske.
 
Radionica je održana s ciljem razmatranja novog modela nekažnjavanja i nepoduzimanja kaznenog progona prema žrtvama trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, u svrhu izbjegavanja dodatne viktimizacije žrtava i u skladu s potrebama svakog konkretnog slučaja.
 
Ova radionica razmatrala je jedno od najkompleksnijih pravnih pitanja u kontekstu trgovanja ljudima – pitanje nekažnjavanja, tj. nepoduzimanja kaznenog progona prema žrtvama koje su ostvarile obilježja kaznenog djela u vezi sa svojom viktimizacijom, odnosno kao rezultat iste.
Sveobuhvatna analiza tzv. klauzule o nekažnjavanju u obvezujućim međunarodnim dokumentima (Konvenciji Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima, Direktivi EU 2011/36/EU o prevenciji i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti žrtava), međunarodnim smjernicama i modelima (npr. Preporuke Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava o ljudskim pravima i trgovanju ljudima) te u poredbenom zakonodavstvu i praksi ukazuje na nedostatke postojećih pravnih rješenja te na potrebu da se pitanje nekažnjivosti žrtava trgovanja riješi na nedvosmislen način, bilo kroz uvođenje izričite i precizne odredbe o nekažnjavanju ili kroz uspostavu jasnih instruktivnih kriterija za postupanje u takvim slučajevima.
 
Ravnatelj Ureda, g. Tahiri, kao nacionalni koordinator i ekspert u području suzbijanja trgovanja ljudima, aktivno je sudjelovao na održana dva panela ove radionice na kojoj je zaključeno da je potreban višedimenzionalan i fleksibilan pristup, na temelju jasnih odredbi materijalnog i procesnog kaznenog prava, ali i smjernica koje će tužiteljima i sucima omogućiti da uspostave prikladnu ravnotežu između temeljnih načela hrvatskog pravnog sustava i prava osoba koje valja prvenstveno promatrati kao žrtve, a ne kao počinitelje.

Pisane vijesti