Održan seminar pod nazivom „Suzbijanje trgovanja ljudima“ dana 11. studenog 2021. u Regionalnom centru Pravosudne akademije u Varaždinu

Slika /slike/Foto vijesti 2021/Varaždin, 11.11.2021. (1).jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom, organizirao je dana 11. studenog 2021. u prostorijama Regionalnog centra Pravosudne akademije u Varaždinu, stručni seminar pod nazivom „Suzbijanje trgovanja ljudima“.
 
Riječ je o prvom od planirana dva stručna seminara za suce i državne odvjetnike, koji se organiziraju u okviru provedbe Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021., radi podizanja svijesti pravosudnih dužnosnika o kaznenom djelu trgovanja ljudima i što učinkovitijeg procesuiranja ovog kaznenog djela, ali i razumijevanja psiholoških utjecaja traume na žrtve kaznenog djela trgovanja ljudima kao potencijalne svjedoke u postupku.
 
Sudionicima seminara se uvodnim govorom obratio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol. Nakon uvodnog obraćanja u kojem je zahvalio svim sudionicima na odazivu te Pravosudnoj akademiji na suorganizaciji, ravnatelj je istaknuo važnost održavanja ove edukacije jer uz prevenciju, upravo edukacija ciljanih skupina predstavlja vrlo važan podržavajući dio cjelokupne strategije suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljene u Republici Hrvatskoj.
 
Voditelji seminara, Tomislav Brđanović, sudac Županijskog suda u Varaždinu i Goran Supančić, zamjenik županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, prezentirali su fenomen trgovanja ljudima kroz domaće i međunarodne izvore. Kroz seminar su izloženi i procesni aspekti ovog kaznenog djela, identifikacija i položaj žrtve te suradnja državnog odvjetnika i policije. Prezentirana je postojeća sudska praksa i sudska „politika kažnjavanja“ s time da je naglasak seminara bio na radu u grupama kroz rješavanje praktičnih primjera.
 
Na kraju seminara, ravnatelj Ureda podijelio je sudionicima certifikate o sudjelovanju.
 
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Pravosudnom akademijom, nastavit će organizaciju seminara na temu suzbijanja trgovanja ljudima za pravosudne dužnosnike. Održavanje sljedećeg stručnog seminara predviđeno je 22. studenog 2021. u Osijeku.Pisane vijesti