Održana Sedamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2023/Povjerenstvo NPUR, 24.07.2023.jpg
Sedamnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 24. srpnja 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predstavilo je informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske upoznao je članove Povjerenstva s nalazima i preporukama Ureda za unutarnju revizije nakon obavljene „Revizije procesa izvršenja proračuna u okviru podskupine 381 – Tekuće donacije“.

Članovi Povjerenstva nastavili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odobrena je zamolba za financijsku pomoć udruge Medecins du Monde ASBL – Dokters van de Wereld VZW, za projekt „Med-Info Centar Međimurje“ u iznosu od 33.845,00 EUR te zamolba Društva „Naša djeca“ Čakovec za sufinanciranje ljetovanja djece iz socijalno ugroženih obitelji u iznosu od 1.847,00 EUR.

Odobreno je pet zamolbi za su/financiranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, Pučkom otvorenom učilištu Auto moto centar Nova Gradiška u iznosu od 796,34 EUR, Učilištu LOVRAN - ustanovi za obrazovanje odraslih u iznosu od 2.375,74 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Libar u iznosu od 1.495,95 EUR, LINIGRI – privatnoj školi s pravom javnosti u iznosu od 1.200,00 EUR te Pučkom otvoreno učilište Novak u iznosu od 7.618,31 EUR.

Članovi Povjerenstva upoznati su i s izradom nacrta Zaključka Vijeća EU o poboljšanju stambenog položaja Roma koji žive u segregiranim naseljima te Upitnikom Europske komisije za 2023. godinu o nacionalnoj provedbi Preporuke Vijeća Europske unije od 12. ožujka 2021. o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma.
 

Pisane vijesti