Održana sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo – 6. srpnja 2017. godine

Slika /slike/Stalno povjerensttvo.jpg
6. srpnja 2017. godine u Vladi RH održana je prva ovogodišnja sjednica Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo kojom je predsjedao mr.sc. Branko Sočanac, v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH (u daljnjem tekstu: Ured). Sjednici Stalnog povjerenstva nazočili su čelnici tijela državne uprave zaduženih za pitanje provedbe integracije stranaca u hrvatsko društvo. Poseban gost bio je g. Tvrtko Barun, voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi i dobitnik nagrade „Europski građanin“, koji je članove Stalnog povjerenstva upoznao s izazovima i mogućnostima unaprjeđenja integracije izbjeglica u praksi. Predstavnice Ministarstva unutarnjih poslova (za fondove Europske unije i za područje azila, migracija i integracije) prezentirale su informacije o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fonda za azil, migraciju i integraciju (AMIF).

G. Sočanac upoznao je članove/ice Stalnog povjerenstva kako je Ured, prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15), nadležno tijelo za koordiniranje rada Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine te provodi koordinaciju rada svih ministarstava, nevladinih organizacija i drugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanata ili stranaca pod supsidijarnom zaštitom. Kao rezultat međusobne interakcije svih članova, Radna je skupina izradila prijedlog novog Akcijskog plana za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine, koji bi uskoro trebao biti upućen u Vladinu proceduru te će njegovim donošenjem pristup ovoj problematici biti sustavniji i organiziraniji. Obzirom na izbjegličku/humanitarnu krizu s kojom je Republika Hrvatska bila suočena u protekle dvije godine, kao i na trenutna migracijska kretanja, jasno je kako je za Republiku Hrvatsku nužno donošenje zakonodavnog okvira koji prati ta kretanja te kako je suradnja između tijela državne uprave i organizacija civilnog društva preduvjet za stvaranje kvalitetnog i održivog sustava.

Članovi Stalnog povjerenstva upoznati su s Projektom „Podrška integraciji državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita“. Opći cilj ovog projekta je uspješna integracija državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita, a njegova svrha je učiniti postojeći sustav za provedbu integracije državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita učinkovitijim (putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o poteškoćama integracije u RH,  jačanja kapaciteta dionika te jačanjem koordinativnih aktivnosti).
 
Projektne aktivnosti obuhvatit će medijsku kampanju kao i interaktivnu on-line kampanju na jednoj društvenoj mreži; istraživačke aktivnosti (istraživanje stavova hrvatskih građana i njihove spremnosti za prihvat državljana trećih zemalja), javna događanja usmjerena djeci i mladima, radionice za djecu predškolske i rane školske dobi  i javne rasprave za djecu i mlade, i na kraju publikacijske aktivnosti (nalazi istraživanja, tiskanje novog vodiča za integraciju).
 

Pisane vijesti