Okrugli stol OESS-a o trgovanju ljudima korištenjem novih tehnologija i njegovom suzbijanju u državama Srednje Azije i azijskim partnerima OESS-a

Slika /slike/Foto vijesti 2021/THB7a.png
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na okruglom stolu u organizaciji OESS-a o trgovanju ljudima korištenjem novih tehnologija i njegovom suzbijanju u državama Srednje Azije i azijskim partnerima OESS-a (Japanu, Republici Koreji, Tajlandu i Australiji), koji se održao 27. i 28. travnja 2021.
 
Svrha ovog okruglog stola bila je procijeniti kako počinitelji kaznenog djela trgovanja ljudima u navedenim regijama zloupotrebljavaju nove tehnologije u svrhu počinjenja ovog kaznenog djela, razmijeniti znanje i dobru praksu među različitim međunarodnim dionicima i utvrditi moguća rješenja ovog globalnog problema.
 
Prvog dana održavanja okruglog stola naglasak je bio na trgovanju ljudima upotrebom novih tehnologija u svrhu seksualnog iskorištavanja - definicija, trendovi i specifične karakteristike te analizi visoko rizičnih internetskih platformi u Srednjoj Aziji i azijskim partnerima OESS-a koje mogu poslužiti za trgovanje ljudima. Drugog dana raspravljalo se o postojećim praksama na području država članica OESS-a u rješavanju ovog globalnog problema te kreiranju odgovarajućih politika i zakonodavstva za njegovo suzbijanje.
 
Ravnatelj Ureda, g. Tahiri, kao nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, aktivnim sudjelovanjem na ovom okruglom stolu, snažno je podržao napore OESS-a usmjerene suzbijanju svih oblika i modaliteta trgovanja ljudima naglašavajući kako Republika Hrvatska proaktivnim pristupom poduzima odgovarajuće napore radi otkrivanja vrbovanja žrtava putem interneta i drugih otvorenih izvora.


Pisane vijesti