Usvojen Zaključak kojim se prihvaća Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 8. travnja 2021. usvojen je Zaključak KLASA: 022-03/20-07/363, URBROJ: 50301-04/12-21-9 od 8. travnja 2021. kojim je prihvaćen Protokol o postupanju u slučaju zločina iz mržnje (u daljnjem tekstu: Protokol).
 
Navedeni Protokol objavljen je u „Narodnim novinama“, službenom listu Republike Hrvatske broj 43/2021 od 23. travnja 2021. te na mrežnim stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
 
Protokol sadrži obveze nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog zločina iz mržnje, odredbe o sastavu i nadležnosti Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje način i sadržaj suradnje između nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog zločina iz mržnje te ostale aktivnosti nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih zbog zločina iz mržnje, a odnose se na edukaciju o suzbijanju zločina iz mržnje.
 
Sukladno odredbama Protokola, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinu iz mržnje, tijelo zaduženo za jačanje sustava borbe protiv zločina iz mržnje te za suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama.
 
Protokol je dostupan na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_04_43_841.html

Pisane vijesti