Potpisan ugovor za provedbu projekta „Uključivanje Roma“

Slika /slike/Foto vijesti 2020/Potpis Ugovora ESF.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Alen Tahiri, univ. spec. pol., potpisao je ugovor za provedbu projekta  punog naziva „Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“. Ovim su ugovorom Uredu dodijeljena bespovratna sredstva kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a uz Ured kao korisničku instituciju, ugovor je potpisan od strane ministrice za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao Posredničkog tijela razine 1 te upraviteljice Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva koje je Posredničko tijelo razine 2.

Riječ je projektu sufinanciranom sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, čija je ukupna vrijednost 10.853.065,12 kuna. Tijekom trogodišnjeg razdoblja Ured će kroz ovaj projekt provesti niz aktivnosti namijenjenih uključivanju Roma u hrvatsko društvo, od edukativnih i istraživačkih do promotivnih.

Više o projektu dostupno je na web stranici Ureda u sekciji projekti: https://ljudskaprava.gov.hr/europski-socijalni-fond-esf/945.

Pisane vijesti