Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Objavljen je poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu u Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske, na neodređeno vrijeme, objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 82/19 od 4. rujna 2019. godine.
 
Tekst poziva na testiranje: Poziv na testiranje

Pisane vijesti