Poziv za podnošenje ponuda za pribavljanje usluga prikupljanja podataka i istraživanja o temeljnim pravima (FRANET)

Agencija Europske unije za temeljna prava (Fundamental Rights Agency – FRA) objavila je novi poziv za podnošenje ponuda za pribavljanje usluga prikupljanja podataka i istraživanja o temeljnim pravima (FRANET). Cilj ovog poziva za podnošenje ponuda je identificirati ugovaratelje koji će izvršiti usluge istraživanja i analize o pitanjima temeljnih prava za FRA.

Sva dokumentacija za podnošenje ponuda je dostupna na: http://fra.europa.eu/en/call-for-tender/2013/data-collection-and-research-services-fundamental-rights-issues-franet

Zainteresirani su pozvani podnijeti ponude do 30. rujna, 2013. prije 17:00 (vrijeme u Beču).

FRANET je multidisciplinarna istraživačka mreža Agencije za temeljna prava sastavljena od Nacionalnih lokalnih točaka (NLT) u svakoj zemlji članici Europske unije. Cilj mreže je osigurati Agenciji objektivne, pouzdane i usporedive društveno-pravne podatke o pitanjima temeljnih prava kako bi omogućili Agenciji usporednu analizu na razini EU.

Molimo vas da ovu informaciju dostavite i drugim zainteresiranim institucijama, udrugama i pojedincima.Pisane vijesti