Poziv za predlaganje kandidata za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine

Budući da dijelu članova Savjeta za nacionalne manjine u ožujku 2015. godine prestaje mandat, pozivaju se vijeća nacionalnih manjina te udruge nacionalnih manjina i druge organizacije manjina, vjerske zajednice, pravne osobe i građani pripadnici nacionalnih manjina da predlože svoje kandidate za imenovanje članova Savjeta za nacionalne manjine.

Za kandidate za članove Savjeta treba predlagati osobe koje su svojom tolerancijom i suživotom, afirmirajući vlastitu kulturu, jezik i tradiciju, doprinijele unaprjeđenju razumijevanja, snošljivosti i dijaloga među državljanima Republike Hrvatske, te promicanju etničke, kulturne i vjerske raznolikosti Republike Hrvatske, a vodeći također računa i o zastupljenosti žena i mladih.Poziv je objavljen u Narodnim novinama broj 16, od 11. veljače 2015. godine, te u Jutarnjem listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu, Glasu Slavonije i Glasu Istre.

Prijedloge treba poslati do 27. veljače 2015. godine na adresu: Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Zagreb, Mesnička 23.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

POZIV

Pisane vijesti