PREDSTAVLJANJE I RASPRAVA O PROVEDBI NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA ZA RAZDOBLJE OD 2013. DO 2016. GODINE

Slika /arhiva/0511201.jpg

U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u Zagrebu je, u prostorijama Tribine grada Zagreba 04. studenoga 2013. godine, održana konferencija s predstavnicima županijskih koordinacija za ljudska prava i predstavnicima organizacija civilnog društva, na kojoj je predstavljen Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine te raspravljano o načinima njegove provedbe.

Raspravljena su i pitanja organizacije rada županijskih koordinacija za ljudska prava i njihove suradnje s Uredom za ljudska prava i prava nacionalih manjina.

Uvodno izlaganje je podnio ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr. sc. Branko Sočanac, koji je predstavio ciljeve i provedbene mjere te prioritetna područja u novom Nacionalnom programu. U nastavku rada pomoćnik ravnatelja, mr.sc. Predrag Šipka posebno je istaknuo osnovnu ambiciju ove rasprave uspostavljanje dijaloga i kontinuirane suradnje sa županijskim koordinacijama za ljudska prava.

U sklopu predstavljanja novog Nacionalnog programa naglasak je bio na programima rada županijskih koordinacija i njihovoj suradnji s Uredom u provedbi istog. Predstavnici županijskih koordinacija za ljudska prava i mreže organizacija civilnog društva iznijeli su primjere dobre prakse i istaknuli nužnost ovakvih susreta. Istaknuta su dobra iskustva Koordinacije za ljudska prava Varaždinske županije, u donošenju planova novoimenovanih koordinacija za ljudska prava poput Karlovačke županije, potrebe kontinuiranog poticanja zagovaračkih praksi kao temelja izgradnje lokalnih politika u polju ljudskih prava (S. Dvornik, HPC).

Tijekom rasprave uočeni su problemi organizacija i ustanova koje skrbe o beskućnicima i njihovim pravima (Hrvatska mreža beskućnika) te pojave osiromašenja i socijalne deprivacije stanovništva u pojedinim sredinama Republike Hrvatske. Kritične primjedbe upućene su i na provedbu pojedinih politika glede osoba s invaliditetom.

Ocijenjeno je da je rasprava, tijekom koje su sudionici razmijenili relevantne informacije, produbili dosadašnje spoznaje i potakli preispitivanje mogućnosti novih načina provedbe zadanih ciljeva, bila dobrodošla i potrebna. 0511201

Pisane vijesti