Ravnatelj Ureda na 5. sastanku Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe

Slika /slike/FaceApp_1652800546378.jpg
Alen Tahiri, univ. spec. pol., ovlašten za obavljanje poslove ravnatelja Ureda, sudjeluje 16. i 17. svibnja 2022. u Strasbourgu na 5. sastanku skupine stručnjaka za Rome Vijeća Europe (ADI-ROM) sudjelujući u diskusijama o provedbi strateških dokumenata Vijeća Europe, uključujući program rada skupine stručnjaka 2022.-2025., Strateškog akcijskog plana za uključivanje Roma i Putnika 2020.-2025. te prvog izvješća o provedbi Strateškog akcijskog plana. Uz to, raspravlja se i o preporukama za jednakost Romkinja te izvješću tematskog posjeta o prosjačenju, s posebnim osvrtom na romsku djecu.

Osobit doprinos i primjere dobre prakse Republike Hrvatske ravnatelj je iznio u raspravama o programima i alatima jačanja kapaciteta za provedbu Preporuke Odbora ministara Vijeća Europe o uključivanju povijesti Roma u školske kurikulume, mogućnosti izrade nacrta Preporuke o politikama i praksama desegregacije i uključivanja Roma na području obrazovanja, priručnika o demokratskoj vladavini, zastupljenosti i participaciji Roma u javnom i političkom životu.
 

Pisane vijesti