U Hrvatskome saboru održan sastanak za praćenje provedbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Okvirna 23.05.2022.jpg
U organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u Hrvatskome saboru je 23.  svibnja 2022. godine održan sastanak za praćenje provedbe Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe. Sastanak su otvorile Anja Šimpraga, potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske, predsjednica Koordinacije za društvene djelatnosti i ljudska prava i Marie B. Hagsgård, predsjednica Savjetodavnog odbora Okvirne konvencije, članica izabrana za Švedsku.
 
Sastanak je bio prigoda za raspravu o preporukama koje je prihvatio Savjetodavni odbor u svom Petom mišljenju o Hrvatskoj, usvojenom 1. veljače 2021. g. (sažetak dostupan na hrvatskom jeziku), kao i o preporukama hrvatskim vlastima koje sadrži Rezolucija Odbora ministara Vijeća Europe CM/ResCMN(2022)2, usvojena 23. veljače 2022. g. U diskusijama su sudjelovali predstavnici nadležnih tijela, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine, g. Aleksandar Tolnauer te predstavnici krovnih udruga nacionalnih manjina koji su izvijestili o postignutom ili planiranom napretku u provedbi preporuka, razmotrili najučinkovitije načine praktične provedbe preporuka te podijelili dobre prakse.
 
Hrvatska je ratificirala Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina (FCNM) 11. listopada 1997. i primjenjuje ih na 22 priznate nacionalne manjine: Albance, Austrijance, Bošnjake, Bugare, Crnogorce, Čehe, Mađare, Nijemce, Makedonce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Slovake, Slovence, Srbe, Talijane, Turke, Ukrajince, Vlahe i Židove.


Pisane vijesti