U Vukovaru održan seminar Zločin iz mržnje

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Vukovar 24.05.2022.(1).jpg
Dana 24. svibnja 2022., u Hotelu Lav, u Vukovaru, održan je seminar na temu „Zločina iz mržnje“, kojeg je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom.
 
Riječ je o seminaru namijenjenom kaznenim i prekršajnim sucima i savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, policijskim službenicima te organizacijama civilnog društva. Seminar se organizirao u sklopu provedbe Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. 
 
Uvodnu riječ je imao, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, u kojem je istaknuo da je jedna od najvažnijih aktivnosti koje provodi ovaj Ured upravo organiziranje stručnih seminara o odredbama Kaznenog zakona vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i po osnovi spolne orijentacije. Seminar je svojevrsan nastavak 6 ciklusa seminara koji su se organizirali na ovu temu u 2018. i 2019. godini.
 
Voditeljice seminara bile su gđa Andreja Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te gđa Dijani Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, koje su koncept seminara vodile na način da se fenomeni zločina iz mržnje i govora mržnje sagledaju iz kaznenopravnog i prekršajnopravnog aspekta, od trenutka prijave ili saznanja za događaj, preko prepoznavanja elementa mržnje u motivu i pravilne kvalifikacije, pa sve do procesuiranja i odgovarajućeg sankcioniranja, s osvrtom na relevantnu praksu i uočene izazove. 

Preko 30 sudionika doprinijelo je uspješnom i produktivnom radu i raspravi na seminaru Zločina iz mržnje.Pisane vijesti