Ravnatelj Ureda na godišnjoj konferenciji mreže ERGO posvećenoj pristupu Roma obrazovanju

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Alen Tahiri 5.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je 19. studenoga 2019.g. na konferenciji mreže ERGO koja je ove godine bila usmjerena na pristup Roma obrazovanju. ERGO je mreža koja okuplja romske udruge iz 24 države, a konferenciju su potporu dali i zastupnici u Europskom parlamentu Pollak (EPP) i Franz (Zeleni).

U svom govoru ravnatelj je naglasio kontinuiranu potporu Vlade RH uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine. U kontekstu nadolazećeg predsjedanja RH Vijećem EU, podsjetio je na dosadašnja vrlo uspješna iskustva Ureda u programima predsjedanja RH Desetljećem za uključivanje Roma i Odborom ministara Vijeća Europe, važnost naučenih lekcija iz pripreme i provedbe sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira EU 2013.-2020. za pripremu sljedećeg okvira za period 2021.-2027. kao i donošenja novog programskog dokumenta za uključivanje Roma na razini EU. Istaknuo je i važnost praćenja i evaluacije učinjenoga, osobito kroz iznimno uspješan projekt Ureda posvećen prikupljanju baznih podataka i jačanju sustava praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, kao i recentne aktivnosti usmjerene na obrazovanje u okviru projekta sufinanciranog sredstvima ESF-a.

Pisane vijesti