Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (v.d.) mr.sc. Branko Sočanac ponovno izabran za predsjednika Glavnog odbora za pitanja Roma Vijeća Europe (CAHROM)

Slika /slike/CAHROM - ponovo imenovanje 1.jpg
Na 12. sjednici Glavnog odbora stručnjaka za pitanja Roma Vijeća Europe održanoj od 15-18. studenog ove godine v.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr.sc. Branko Sočanac ponovno je izabran za predsjednika Odbora s mandatom za 2017. godinu. Premašujući potrebnu dvotrećinsku većinu već u prvom krugu glasovanja g. Sočancu odano je priznanje njegovim predsjedavanjem CAHROM-a tijekom 2016. godine kada su evedene inovativne metode rada samog Odbora.

Izborom g. Sočanca odano je i priznanje Vladi Republike Hrvatske za njezin konstantan rad na rješavanju brojnih pitanja vezanih uz romsku nacionalnu manjinu, posebice kada je riječ o provedbi Nacionalne strategije za integraciju Roma do 2020, odnosno provedbu akcijskih planova.

CAHROM je jedina međuvladina struktura u Europi koja na adekvatan način adresira specifična pitanja Roma čime predstavlja dodanu vrijednost radu Vijeća Europe. CAHROM je također odgovoran Odboru ministara Vijeća Europe kojemu podnosi izvješća i preporuke, pri čemu se naglasak stavlja na analize i evaluaciju politika, prepoznavanja dobrih praksi i promoviranju već usvojenih standard Vijeća Europe. Članovi CAHROM-a eksperti su svih država Vijeća Europe a promatrači su međunarodne organizacije (EU-EK, OESS/ODIHR, OHCHR, UNICEF, UNDP, UNHCR, IOM, FRA i dr.) kao i romske organizacije diljem Europe.

Kao posebni kuriozitet ovog zasjedanja CAHROM-a je nastup g. Sočanca pred Skupinom izvjestitelja ministarskih zastupnika za socijalna i zdravstvena pitanja (GR-SOC) što predstavlja prvi i do sada jedini nastup jednog predsjednika CAHROM-a pred ovom Skupinom izvjestitelja. U izlaganju je poseban naglasak dan na aktualni trenutak položaja Roma u Europi osobito u kontekstu migrantske krize te posljedice koje će ista imati na položaj najmnogoljudnije nacionalne manjine u Europi.
 

Pisane vijesti