Seminar o ulozi politika za mlade u podupiranju sudjelovanja mladih Roma

Europski centar za mlade (European Youth Centre Budapest, Hungary) objavio je poziv za sudionike na seminaru o ulozi politika mladih u podupiranju mladih Roma na sudjelovanje.

Cilj seminara je prenijeti znanja koja se odnose na pitanja mladih Roma u politikama za mlade, s naglaskom na lokalne i regionalne politike. Seminar će se graditi na prijašnjim iskustvima i jačanju umrežavanja romskih udruga mladih, drugih organizacija mladih i javnih ustanova kako bi se mogli zalagati na pitanjima mladih Roma na razini javne politike. Seminar će se održati 19. i 20. studenog 2013. godine u Strasbourgu, Francuska.


Sudionici su:
  • Izabrani članovi ili državni službenici koji rade u sektoru politika za mlade u svojim zemljama, s naglaskom na lokalnu i regionalnu razinu;
  • Članovi romskih udruga mladih i drugih organizacija mladih, zainteresirani za potporu mladim Romima u sudjelovanju i zagovaranju pitanja mladih Roma u politikama za mlade;
  • Predstavnici partnera u Akcijskom planu za mlade Rome Vijeća Europe.

Putni troškovi i naknade za vize biti će pokriveni (uz predočenje odgovarajućih primitaka) u skladu s pravilima Vijeća Europe. Troškovi će biti plaćeni samo sudionicima koji pohađaju cijeli seminar.
Svi kandidati moraju podnijeti zahtjev online, ispunjavanjem obrasca zahtjeva preko sljedećeg linka:
http://youthapplications.coe.int/

Za više informacija molimo kontaktirati:
Anca-Ruxandra Pandea, anca-ruxandra.pandea@coe.int
Rok za podnošenje prijava: 20. listopada 2013. godine
Molimo vas da ovu obavijest dostavite i ostalim zainteresiranim organizacijama i pojedincima.

Pisane vijesti