Srednjoročna evaluacija Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine Evaluacijski upitnik za udruge

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina poziva sve nevladine organizacije koje se bave pitanjima integracije pripadnika romske nacionalne manjine da doprinesu svojim iskustvima i uvidima evaluaciji koju provodi Europska komisija. Svrha evaluacije je dopuniti istraživanje pod nazivom "Srednjoročna evaluacija Okvira EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine". Cilj studije je procjena statusa provedbe Okvira EU u 27 država članica od 2011. godine, posebice izmjeriti opseg u kojem je postignut cilj unaprjeđenja pristupa Roma obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu i stanovanju u Europskoj uniji.

Istraživanje je otvoreno do 9. veljače 2018. godine, a možete mu pristupiti na sljedećoj poveznici: https://www.surveygizmo.eu/s3/90063454/Survey-questionnaire-NGOs.
 

Pisane vijesti