V.d. ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina primio delegaciju Ureda ukrajinskog Ombudsmana

Slika /slike/Ukrajinci_Ombudsman.jpg
Djelatnici Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (v.d. ravnatelja Ureda mr.sc. Branko Sočanac, pomoćnici Ureda, Bahrija Sejfić i Aleksa Đokić, te savjetnik u Uredu, Kristijan Kevešević) ugostili su u četvrtak, 8. veljače 2018. godine, predstavnike ukrajinskog Ureda pučkog pravobranitelja, te im predstavili rad Ureda i općenito kako funkcionira sustav zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskoj.

Istaknuto je kako je Ured središnja stručna služba i koordinativno tijelo Vlade Republike Hrvatske za područje zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. U tom pogledu predstavnici Ureda su posebno istaknuli dokumente na kojima se temelje ovlasti Ureda za praćenje stanja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, borbe protiv trgovanja ljudima, zločina iz mržnje, ali i govora mržnje te diskriminacije općenito. Predstavnicima ukrajinskog Ureda pučkog pravobranitelja objašnjeno je i na koji način Ured sudjeluje u procesima integracije ugroženih skupina u hrvatskome društvu kao što su pripadnici romske nacionalne manjine ili izbjeglice i imigranti.

Posebno je istaknuta važnost Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kojim su izričito regulirana prava 22 nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, uključujući i ukrajinsku nacionalnu manjinu, zatim Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, te prateći Akcijski planovi.

Predstavnici Ureda naglasili su i kako Ured ostvaruje značajne i trajne veze sa gotovo svim važnim međunarodnim organizacijama koje djeluju u području zaštite ljudskih prava, ali da i sam provodi veliki broj projekata financiranih iz fondova Europske unije, te sudjeluje u radu Radnih skupina unutar Hrvatske, ali i na razini Europske unije što omogućuje visoku razinu suradnje i sa organizacijama civilnog društva.

Predstavnike ukrajinske delegacije posebno je zanimalo kako u Hrvatskoj funkcionira sustav obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina, na koji način Ured prati statistiku zločina iz mržnje, poštivanje Kodeksa ponašanja na internetu kojeg je definirala Europska unija, te poštivanje dogovorenih standarda u micanju govora mržnje na internetu, te na koji se način ostvaruje suradnja s Uredom Pučke pravobraniteljica u Hrvatskoj.
 

Pisane vijesti