Sudjelovanje ravnatelja Ureda na 22. konferenciji Alijanse protiv trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Beč, 04.04.2022.  (1).jpg
U Beču je od 4. do 6. travnja 2022. održana godišnja konferencija Alijanse protiv trgovanja ljudima, u organizaciji OESS-a i Ureda specijalnog predstavnika i koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima OESS-a, ovog puta posvećena pružanju pomoći i zaštite žrtvama trgovanja ljudima, s posebnim naglaskom na pristup usmjeren na žrtvu radi poštivanja i očuvanja njezinih prava.
 
Konferencija je bila podijeljena u četiri panela na kojima se između ostalog raspravljalo o zaštiti žrtava trgovanja ljudima kroz analizu trenutnih mjera pojedinih država na području identifikacije i pomoći žrtvama trgovanja ljudima te primjenu pristupa usmjerenog na žrtvu. 
 
Na konferenciji se razmatralo o boljoj i bržoj identifikaciji žrtava i pružanju adekvatne pomoći i zaštite, uzimajući u obzir individualne potrebe svake žrtve te osiguravajući da se takva pomoć bezuvjetno pruža svim žrtvama, poštujući načela nekažnjavanja i nediskriminacije. Konferencija je također skrenula pozornost na potrebu pružanja sveobuhvatne pomoći žrtvama trgovanja ljudima kao dijelu trajnog rješenja usmjerenog na njihov potpuni oporavak i (re)integraciju. U tu svrhu, na konferenciji su analizirani neki novi obrasci u sustavima i pristupima zaštite žrtava te su ponuđene smjernice kako proširiti postojeće mehanizme pomoći i zaštite, uzimajući u obzir iskustva žrtava te osiguravajući pristup koji je uključiv, nediskriminatoran, utemeljen na poštivanju ljudskih prava te osmišljen i implementiran na rodno osjetljiv način.
 
Ravnatelj Ureda, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., koji je i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj, aktivno je sudjelovao u radu navedene konferencije te je održao niz sastanaka s nacionalnim koordinatorima iz Europske unije i neformalne mreže nacionalnih koordinatora Jugoistočne Europe, a vezano uz jačanje suradnje u zajedničkoj borbi protiv trgovanja ljudima.Pisane vijesti