Sudjelovanje ravnatelja Ureda na Okruglom stolu u organizaciji Hrvatskog Crvenog križa "Ljudi u pokretu - zabrana diskriminacije i poštivanje ljudskih prava migranata"

Slika /arhiva/17092014.jpg

Dana 15. rujna 2014. godine ravnatelj Ureda mr.sc. Branko Sočanac sudjelovao je na Okruglom stolu u Zagrebu pod nazivom "Ljudi u pokretu - zabrana diskriminacije i poštivanje ljudskih prava migranata", koji je organizirao Hrvatski Crveni križ u okviru projekta IPA 2010 "People on the move - Ljudi u pokretu".Na okruglom stolu su stručnjaci iz tijela državne uprave i civilnoga društva prezentirali teme vezane za migracije i azil na međunarodnoj, europskoj i nacionalnoj razini, integraciju stranaca u Republici Hrvatskoj te prevenciju diskriminacije migranata.
Ravnatelj Sočanac predstavio je sudionicima Okruglog stola Izvješće o provedbi Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine u 2013. godini. Pritom je posebno istaknuo mjere koje su doprinijele unaprjeđenju sustava integracije stranaca u hrvatsko društvo poput jačanja međuresorne suradnje i suradnje tijela državne uprave s organizacijama civilnoga društva, posebno imenovanjem kontakt-osoba i stvaranjem mreže stručnjaka.

Ujedno je naglasio izazove u narednom razdoblju kao što su donošenje programa učenja hrvatskog jezika za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u odgojno-obrazovni sustav, već se izravno integriraju u hrvatsko društvo, posebno zbog uključivanja na tržište rada. Istaknuo je nužnim urediti zdravstvenu zaštitu ove ranjive kategorije stranaca, budući da sukladno novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca oni više nisu osiguranici obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ravnatelj Sočanac je na kraju izvijestio da su u 2014. godini dodatni napori u području integracije stranaca uloženi u osiguravanje sredstava iz europskih fondova, posebno iz Fonda za azil i migracije, kroz tzv. Višegodišnji program te da će Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo nastaviti pratiti provedbu mjera iz Akcijskog plana radi postizanja što veće učinkovitosti.

Pisane vijesti