Završna konferencija u projektu „VICATIS“, Bukurešt, Rumunjska, 7. ožujka 2019. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Zavrsna konferencija u Bukurestu.jpg
U okviru projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela/Victim-centered Approach to Improving Support Services – VICATIS“, dana 7. ožujka 2019. godine u Bukureštu je održana završna konferencija s ciljem prezentacije rezultata projekta te istraživanja u području podrške žrtava kaznenih djela i preporuka za uspostavu odgovarajućeg sustava za informiranje o pravima žrtava i upućivanja na podršku.

Koordinator projekta je Hrvatski pravni centar, a partneri su Ministarstvo pravosuđa RH, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Patent Asssociation (Mađarska), Centre for Legal Research (Rumunjska), Association for Nonviolent Communication (Slovenija) i Peace Institute (Slovenija).

Tijekom završne konferencije, prezentirani su nalazi i zaključci istraživanja o ostvarivanju prava na informaciju provedenog u Republici Hrvatskoj na uzorku žrtava kaznenog djela obiteljskog nasilja, zaključci komparativnih istraživanja provedenih u zemljama partnerskih organizacija te sustavi podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj i zemljama partnerskih organizacija. Kristijan Kevešević, savjetnik u Vladi i Vladinom uredu, izložio je razvoj sustava podrške žrtvama kaznenih djela kroz nacionalne politike zaštite i promicanja ljudskih prava („Victim support in the national policy of protection and promotion of human rights“).

Projekt VICATIS je bio usmjeren na ostvarenje sljedećih općih ciljeva:
  • Istraživanjem usmjerenim na perspektivu žrtava kaznenih djela poboljšati razumijevanje učinaka postojećih pravnih propisa, njihove provedbe te institucionalnog okvira na populaciju žrtava kaznenih djela. 
  • Doprinijeti unapređenju regulatornog, proceduralnog i institucionalnog okvira za učinkovitu i koherentnu implementaciju Direktive o žrtvama. 
  • Izraditi oruđa za ostvarenje prava žrtve na informacije i na upućivanje službama za podršku.

Glavni rezultati projekta dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.hpc.hr/2018/02/14/projekt-unapredenje-sustava-podrske-iz-perspektive-zrtava-kaznenih-djela-victim-centered-approach-to-improving-support-services-vicatis/

Također, u okviru projekta izrađena je posebna internetska stranica http://zazrtve.hr/ namijenjena i posebno prilagođena žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

Pisane vijesti