Suzbijanje zločina iz mržnje

126/2019U Republici Hrvatskoj uspostavljen je učinkovit mehanizam praćenja zločina iz mržnje. Upravo u cilju adekvatne borbe protiv zločina iz mržnje određen je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina kao središnje tijelo u Republici Hrvatskoj za prikupljanje, objedinjavanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama koje djeluju u ovom području, kao što su OSS (Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi – „OSCE Organization for security and Co-operation in Europe“)  i njegov specijalizirani Ured - The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

Sustav koji je uspostavljen u Republici Hrvatskoj određen kao primjer dobre prakse između zemalja članica OSCE-a. Posebno značajnim istaknut je Protokol o postupanju u slučajevima zločina iz mržnje te osnivanje Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje. U tom procesu, najvažnije je djelovanje Ureda kao koordinatora rada Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje, sastavljene od predstavnika tijela nadležnih za postupanje na navedenom području. Kroz djelovanje Ureda i Radne skupine, Republika Hrvatska je uspješno implementirala preporuke dobivene u okviru pregovaračkog procesa za pristupanje Europskoj uniji, vezane uz suzbijanje zločina iz mržnje, a od donošenja Protokola o postupanju u slučaju zločina iz mržnje do danas, hrvatski model praćenja zločina iz mržnje u okviru Radne skupine postao je primjer dobre prakse u europskim okvirima. Članovi radne skupine su predstavnici relevantnih institucija koji se bave suzbijanjem zločina iz mržnje kao i predstavnici organizacija civilnog društva.

Naime, upravo u cilju adekvatnog prikupljanja relevantnih statističkih podataka, ali i razgraničenja obveza pojedinih institucija koje se bave suzbijanjem zločina iz mržnje, na prijedlog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina izrađen je i poseban dokument – Protokol o postupanju u slučajevima zločina iz mržnje koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila dana 2. travnja 2011. godine. Navedenim Protokolom određene su obveze nadležnih tijela koja sudjeluju u otkrivanju, postupanju i praćenju rezultata postupaka vođenih u slučajevima zločina iz mržnje. Također, Protokolom su definirani i posebni obrasci za statističko prikupljanje podataka o slučajevima zločina iz mržnje i to kaznenih djela kao i prekršajnih djela posebno označenih vezano uz motiv mržnje. Navedene podatke statistički objedinjava Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina na šestomjesečnoj osnovi.

U praksi, sukladno odredbama Protokola, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina saziva sastanke Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te se raspravlja o izazovima u praksi.

Vezano uz pravni okvir za borbu protiv zločina iz mržnje ključni su Kazneni zakon, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakon o suzbijanju diskriminacije, ali i Protokol o postupanju u slučajevima zločina iz mržnje.

Ravnatelj Ureda Alen Tahiri, univ.spec.pol. je Nacionalna kontakt osoba za suzbijanje zločina iz mržnje.PRIJAVLJIVANJE ZLOČINA IZ MRŽNJE

Statistički podaci ODIHR-a o zločinu iz mržnje

Dokumenti i linkovi:
  • Zakon o suzbijanju diskriminacije („Narodne novine", br. 85/08. i 112/12.);