SINERGY – Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske korisnik je projekta SINERGY - Osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (u nastavku: AMIF) Europske unije. Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta s upravljačkim tijelom u sustavu upravljanja i kontrole Nacionalnog programa AMIF-a - Upravom za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, Ministarstva unutarnjih poslova  potpisan je 20. studenog 2023. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.500.000,00 EUR, od čega je 25% odnosno 375.000,00 EUR nacionalno sufinanciranje dok je 75% odnosno 1.125.000,00 EUR sufinancirano sredstvima AMIF-a.

Svrha projekta je jačanje višerazinske suradnje u primjeni međunarodnih i nacionalnih standarda integracije državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Cilj projekta je smanjiti administrativne prepreke u pristupu zajamčenim pravima i uslugama kroz osiguravanje usluga prevođenja na jezike kojima se najčešće služe osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i drugi državljani trećih zemalja (1), osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva (2), povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva (3) te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika (4).

Projekt uključuje koordinativne aktivnosti, aktivnosti praćenja ishoda politika i praksi integracije u Republici Hrvatskoj s ciljem unapređenja procesa donošenja javnih politika utemeljenih na dokazima, senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja (uključuju konferencije, okrugle stolove i javne promocije), studijsko putovanje i publikacijske aktivnosti. Provedba svih aktivnosti temelji se na jačanju višerazinske suradnje među dionicima sustava integracije na svim razinama. Ciljane grupe koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su tijela državne uprave, tijela regionalne i lokalne samouprave, javne ustanove, organizacije civilnog društva, članovi akademske zajednice, građanske inicijative, osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita, državljani trećih zemalja, prevoditelji s jezika kojima se najčešće koriste osobe pod međunarodnom zajednicom te opća populacija.

Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a provedbena će faza trajati do prosinca 2026. godine.
 
Kontakt za više informacija:
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske
Silvija Lipovac, viša savjetnica, voditeljica sadržajnog dijela projekta:
T: +385 1 4569 762
E: silvija.lipovac@uljppnm.gov.hr
 
Važne internetske stranice:
https://eufondovi.mup.hr/
http://integracijskapolitika.hr/