15. sastanak Dijaloga Vijeća Europe s organizacijama civilnog društva Roma i Putnika

Slika /slike/Foto vijesti 2023/15. dialog VE.jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na 15. sastanku Dijaloga Vijeća Europe s organizacijama civilnog društva Roma i Putnika, održanom  u Strasbourgu, 6. i 7. lipnja 2023.

„Od svog osnutka, 2015. godine, Dijalog se pokazao kao jedinstvena i smislena platforma, ne samo za razmjenu stavova i unapređenje znanja, dobrih praksi i primjera požrtvovnog rada, već služi i kao priručnik o tome kako naš budući rad, u ovom vrlo osjetljivom području, treba i mora biti izvršen. Promjene koje želimo postići za svakog Roma i Putnika u našim državama članicama moraju se uvijek temeljiti na vrijednostima ljudskih prava, socijalne pravde, jednakosti i poštivanja različitosti“ istaknu je u svojem govoru ravnatelj Ureda.

g. Tahiri posebice se zahvalio organizacijama civilnog društva na predanom angažmanu koji osigurava usmjerenost dijaloga na rezultat i unapređenje postojećih praksi kojima doprinose i dokumenti poput Preporuka o jednakosti za žene i djevojke Romkinje i putnice, a koja je u izradi.

Također, ravnatelje Ureda napomenuo je kako je ključna zadaća svih dionika, ne samo reproducirati važne strateške dokumente nego iste i provoditi i pobrinuti se da isti dopru do onih skupina kojima su upućeni.

U dva radna dana sastanka održano je osam radionica i dvije plenarne rasprave u okviru kojih je sudjelovalo više od dvadeset ključnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva u ovom području.

Pisane vijesti