Sastanak nacionalnih koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima, nacionalnih izvjestitelja i srodnih mehanizama

Slika /slike/Foto vijesti 2023/GRETA i OSCE.jpg
Sastanka nacionalnih koordinatora za suzbijanju trgovanja ljudima, nacionalnih izvjestitelja i srodnih mehanizam organiziran je u suradnji Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OSCE). Jedna od temeljnih svrha sastanaka je razmjena iskustava nacionalnih koordinatora na području suzbijanja trgovanja ljudima, kako bi se postigla što veća harmonizacija i dodatno unaprijedili postojeći sustavi.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje ljudima u Republici Hrvatskoj g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., aktivno je sudjelovao na sastanku te je u okviru tematske sesije posvećene ulozi nacionalnog koordinatora predstavio nacionalni referalni sustav Republike Hrvatske te niz aktivnosti nacionalnog koordinatora u ovom području.

„Sustav suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj osnovan je na principima poštivanja temeljnih ljudskih prava žrtava trgovanja ljudima i osiguravanju pomoći i zaštite kroz siguran smještaj, psihosocijalnu, zdravstvenu, pravnu pomoć kao i pravo na siguran povratak u zemlju povratka. Naročitu pozornost nacionalni referalni sustav suzbijanja trgovanja ljudima posvećuje području socijalne i ekonomske integracije/reintegracije žrtava trgovanja ljudima u društvo, kao jednom od glavnih preduvjeta za njihov uspješan oporavak i osnaživanje.  Nacionalni referalni sustav koji uređuje područje suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj temelji se na međunarodnim, europskim i nacionalnim dokumentima prema kojima su osigurani svi oblici pomoći i zaštite žrtava trgovanja ljudima istaknu je nacionalni koordinator u svojem izlaganju.

U dva radna dana održane su četiri tematske sesije: razumijevanje i rješavanje trgovanja ljudima u svrhu prisilnog kriminala, jačanje rukovodeće strukture u sustavu trgovanja ljudima, mandati i uloge nacionalnih koordinatora, nacionalnih izvjestitelja i srodnih mehanizama, identifikacija i pomoć žrtvama trgovanja ljudima stranim državljanima te poboljšanje aktivne uporabe financijskih istraga u otkrivanju trgovanja ljudima.

Radni sastanak su vodili  gđa Petya Nestorova, izvršna direktorica Vijeća Europe za Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima i g. Andrea Salvoni, koordinator za borbu protiv trgovanja ljudima Organizacije za europske sigurnost i suradnju.

Pisane vijesti