31. sastanak Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Strasbourg 25.11.2022 (1).jpg
Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i nacionalni koordinator za suzbijanje trgovanja ljudima, g. Alen Tahiri, univ. spec. pol., sudjelovao je na 31. sastanku Odbora stranaka Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima (u daljnjem tekstu: Odbor stranaka) održanom u Strasbourgu, u petak, 25. studenoga 2022.

Na navedenom sastanku Odbor stranaka izabrao je sedam novih članova Stručne skupine za suzbijanje trgovanja ljudima (GRETA). Među novoizabranim članovima ove Stručne skupine je i predstavnik Republike Hrvatske, g. Luka Mađerić, koji je s najvećim brojem glasova izabran za eksperata GRETA-e, a na inicijativu nacionalnog koordinatora za suzbijanje trgovanja ljudima i uz iznimnu pomoć Stalne misije Republike Hrvatske pri Vijeću Europe i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Nadalje, Odbor stranaka usvojio je preporuke GRETA-e za Bjelorusiju, nakon provedenog drugog kruga evaluacije primjene Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima od strane Bjelorusije, kao i preporuke GRETA-e za Belgiju, Irsku i Luksemburg, nakon provedenog trećeg kruga evaluacije primjene navedene Konvencije od strane ove tri države, potpisnice navedene Konvencije.

Odbor stranaka ujedno je razmotrio i izvješće koje je podnijela Vlada Republike Češke o mjerama poduzetim u svrhu ispunjenja preporuka koje je Odbor stranaka uputio Republici Češkoj i to nakon provedenog prvog kruga evaluacije primjene Konvencije Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima od strane Republike Češke.Pisane vijesti