Ravnatelj Ureda jednoglasno izabran za člana Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe

Slika /slike/Foto vijesti 2022/Strasbourg, 01.12.2022 (1).jpg
Na 6. plenarnoj sjednici održanoj od 29. studenog do 01. prosinca 2022. godine u Strasbourgu, ravnatelj Ureda, gospodin Alen Tahiri, univ. spec. pol. jednoglasno je izabran za člana Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje (CD-ADI) Vijeća Europe.
Upravni odbor za antidiskriminaciju, raznolikost i uključivanje osnovao je Odbor ministara 2019. godine s ciljem promicanja jednakosti i izgradnje društava koja poštuju različitost i nude učinkovitu zaštitu od diskriminacije i mržnje. Izbor ravnatelja Ureda za člana Upravnog odbora predstavlja, kako priznanje Republici Hrvatskoj u ostvarivanju ciljanih težnji Odbora ministara, tako i priznanje aktivnom angažmanu Ureda u sprečavanju govora mržnje i diskriminacije, promicanju interkulturne integracije te zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina.
Pored izbora članova odbora, na 6. plenarne sjednici predstavljen je i raspravljan:
  • Nacrt koncepta i Nacrt programa izgradnje kapaciteta te alati za integraciju migranata koji podržavaju provedbu CM/Rec(2022)10 na nacionalnoj razini, uključujući prvi takav alat, Nacrt priručnika za dizajn tečaj interkulturalne kompetencije;
  • Nacrt studije izvedivosti o novom instrumentu o sveobuhvatnim strategijama za uključivanje te o Nacrtu anketnog upitnika za države članice za pripremu studije izvodljivosti;
  • Nacrt preporuke Odbora ministara državama članicama o borbi protiv zločina iz mržnje;
  • Izvješće s Petog i Šestog sastanka pododbora ADI ROM;
  • Nacrt preporuke o jednakosti za žene i djevojke Romkinje i putnice te
  • Tematsko izvješće o Zakonodavstvu i politikama u vezi s prosjačenjem, s posebnim osvrtom na djecu.
Također, Tajništvo Odbora podijelilo je informaciju o planiranim aktivnostima za potporu provedbi CM/Rec(2022)16 o borbi protiv govora mržnje.
Aktivno sudjelujući u raspravama sjednice, ravnatelj Ureda je u ime Republike Hrvatske podržao nastojanja grupe eksperata u pripremi Nacrta preporuka Odbora ministara državama članicama o borbi protiv zločina iz mržnje kao i nastojanja povezana s izradom Nacrta preporuka o jednakosti za žene i djevojke Romkinje i putnice.  Pritom je i izvijestio o zajedničkim edukativnim aktivnostima Ureda i Pravosudne akademije usmjerenim borbi protiv zločina iz mržnje kao i o posebnoj pozornosti koju hrvatski Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine posvećuje Romkinjama (od najranije do odrasle dobi) kao posebno ranjivoj skupini unutar romske zajednice.Pisane vijesti