Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, temeljem Operativnih programa nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2024. te izmjena i dopuna Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje 2021. – 2024., točka 8.a) Operativnog programa za romsku nacionalnu manjinu, Aktivnosti 8.5.6., utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, i Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, članak 41., uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, donio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.
Godišnji program u 2023. godini provodit će se kroz jedan model, odnosno pravo se ostvaruje redom bodovnih listi Odluka iz 2022. koje nisu izvršene pa sve do iscrpljenja sredstava, razmjerno broju podnesenih prijava.
Godišnji program je dostupan na sljedećoj poveznici: https://sduosz.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/izvjesca/Godi%C5%A1nji%20program%202023..pdf

Pisane vijesti