Nastavak održavanja stručnog seminara „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, Opatija

Slika /slike/Foto vijesti 2023/Naslovnica seminara Zločin iz mržnje.jpg
Dana 27. studenog 2023., u Opatiji održan je seminar  pod nazivom „Zločin iz mržnje i govor mržnje“, kojeg je organizirao Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Pravosudnom akademijom kao nastavak 8 ciklusa seminara koji se održavaju u kontinuitetu od 2018. godine.

Riječ je o seminaru namijenjenom kaznenim i prekršajnim sucima, savjetnicima općinskih i županijskih sudova, zamjenicima i državnoodvjetničkim savjetnicima kaznenog odjela županijske i općinske razine, te policijskim službenicima.

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gosp. Alen Tahiri, univ. spec. pol. održao je uvodni govor u kojem je okupljenim sudionicima ukazao na zabrinjavajući porast ekstremne retorike u javnom prostoru te je istaknuo da je jedna od najvažnijih aktivnosti koje provodi ovaj Ured upravo organizacija stručnih seminara vezano uz zločin iz mržnje i govor mržnje, posebno vezano uz zločin iz mržnje prema predstavnicima nacionalnih manjina i po osnovi spolne orijentacije.

Uz ravnatelja Ureda okupljenim sudionicima uvodnim riječima obratili su se i dr.sc. Vlado Skorup, predsjednik županijskog suda u Rijeci , koji se svojim dolaskom podržao održavanje ovog seminara, i gđa Kristina Bekavac, ravnateljica Pravosudne akademije.

Voditeljice seminara bile su gđa Andreja Šurina Marton, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te gđa Dijani Rizvić, sutkinja Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, koje su u sklopu navedenog seminara održale predavanja na teme materijalnog prava u kontekstu zločina iz mržnje i govora mržnje te pojavnost ovih kaznenih i prekršajnih djela u praksi, procesnim pravima žrtve kroz  idealni kazneni i prekršajni postupak, kriterijima za zločin iz mržnje i  govor mržnje, te o učinkovitosti istraga za ta djela sukladno presudama Europskog suda za ljudska prava.

Preko 30 sudionika s područja Primorsko-goranske, Istarske i Zadarske županije  doprinijelo je uspješnom i produktivnom radu i raspravi na seminaru „Zločin iz mržnje i govor mržnje“.

Pisane vijesti