Održana Četrnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Slika /slike/Foto vijesti 2023/FaceApp_1675190490745.jpg
Četrnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. godine, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, pod vodstvom predsjednice Povjerenstva – potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, Anje Šimprage.

U otvorenom dijelu sjednice članovi Povjerenstva proveli su raspravu o pravu pripadnika romske nacionalne manjine na uporabu jezika nacionalne manjine u Općini Orehovica.
U zatvorenom dijelu sjednice zaprimljene su informacije o provedbi Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2022. godinu i najava Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Usvojen je Zaključak Povjerenstva kojim se podržava nastavak saniranja postojećih ilegalnih odlagališta otpada u romskim naseljima, kontinuiranog odvoza otpada te izgradnje potrebne komunalne infrastrukture, sukladno aktivnosti 8.5.9. u Operativnim programima nacionalnih manjina za razdoblje 2021. - 2024.

Članovi Povjerenstva nastavili su raspravu o unaprjeđenju Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
Temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, Savezu Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ odobrena je zamolba za financiranje više projekata u sklopu Romskog memorijalnog centra Uštica ukupnog iznosa 174.758,17 EUR: 1. Izrada posljednjih 18 ploča u iznosu od 100.345,14 EUR; 2. Dodatnih 11 ploča kako bi se pokrio i uredio ostatak Zida, u iznosu od 35.377,89 EUR; 3. Izrada i postav brončane skulpture 'Pravednica Hajrija', ak. kipara Marina Marinića u iznosu od 32.000,00 EUR; 4. Izrada idejnog rješenja opločenja staze do skulpture u iznosu 399,00 EUR, opločenje staze i postolje u iznosu 3.981,68 EUR te izrada zidnog reljefa stradanja Roma za vrijeme 2. svjetskog rata iznosu 2.654,46 EUR.
Odobreno je šest zamolbi za sufinanciranje troškova školovanja pripadnika romske nacionalne manjine, od toga dvije Pučkom otvorenom učilištu Novak u ukupnom iznosu od 9.887,85 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Brod u iznosu od 2.986,26 EUR, Pučkom otvorenom učilištu Lovran u iznosu od 1.187,87 EUR, Učilištu za cestovni promet Zagreb u iznosu od 597,25 EUR te Ugostiteljsko-turističkom učilištu Zagreb u iznosu od 1.327,23 EUR.
Povjerenstvo je odobrilo zamolbu za jednokratnu financijsku pomoć radi obnove kuće stradale u požaru za LJ.B. iz Legrada u iznosu od 3.979,73 EUR.
Povjerenstvo je donijelo Odluku kojom se povlači Suglasnost dana na 12. sjednici održanoj 11. studenoga 2022., o dodjeli financijskih sredstva u ukupnom iznosu od 28.763,13 kn za D. H. iz Zagreba.
Članovi Povjerenstva informirani su o Rezoluciji Europskog parlamenta od 5. listopada 2022. o položaju Roma koji žive u naseljima u EU; rezultatima istraživanja EUMIDIS 2021; Ocjeni Europske komisije o provedbi nacionalnih planova za uključivanje Roma država članica te donošenju novog Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2023.-2025.

Pisane vijesti