Održana Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine

Slika /slike/email_logo.jpg
Petnaesta sjednica Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) održana je u petak, 17. veljače 2023. godine, korištenjem elektronskih sredstava komunikacije.
Povjerenstvo je usvojilo suglasnost na tekst Prijedloga Godišnjeg programa unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2023. godinu.
Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske zadužen je da o predmetnoj Suglasnosti obavijesti Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Pisane vijesti