Priopćenje vezano uz objavu izvješća Amnesty International za 2016/17

Slika /slike/Ostale informacije.jpg
Vlada RH pridaje najveću pažnju poštivanju i promicanju ljudskih i manjinskih prava. Tome u prilog govori i činjenica da međunarodna tijela koja prate sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, često ističu da je normativni i institucionalni okvir usklađen sa svim dostignutim međunarodnim standardima.
 
Svaka država, kao prva odgovorna, ima zadatak stalno usavršavati standarde ljudskih prava te pratiti njihovu primjenu. To je inkluzivan proces koji se kontinuirano razvija.
 
Nezapamćeni migracijski i izbjeglički val, koji je zahvatio Europu prošle godine, doveo je taj problem u samo središte međunarodne, a nadasve europske pažnje. Iako se radi o krizi koja je nezabilježena u ovakvim razmjerima od kraja Drugog svjetskog rata, problemi koji su se javili u nedovoljnoj sposobnosti upravljanja migracijskim i izbjegličkim valom u europskim državama, ukazali su na nužnost pronalaženja zajedničkog, djelotvornog i dugoročnog rješenja ovih kretanja. Hrvatska u  tome nije iznimka te je pred nama jedan od najvećih izazova: integracija stranaca u hrvatsko društvo, budući da je riječ o vrlo dinamičnom, dvosmjernom procesu međusobne prilagodbe stranaca i hrvatskih državljana na posljedice post-migracijskih procesa.

Pisane vijesti