RAVNATELJ UREDA NA SASTANKU S PREDSJEDNIKOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE VIJEĆA EUROPE Jean - Claude Mignonom

Slika /arhiva/stories/05092013.jpg

Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina mr. sc. Branko Sočanac i ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova mr.sc. Helena Štimac Radin održali su zajednički sastanak s g. Jean - Claudeom Mignonom, predsjednikom Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 4. rujna 2013. godine u zgradi Hrvatskoga Sabora.


Jean-Claude Mignon istaknuo je značaj koji Vijeće Europe pridaje promicanju i zaštiti ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Izrazio je i uvjerenje kako je sudjelovanje Republike Hrvatske u Vijeću Europe pozitivno utjecalo i na naš ulazak u Europsku uniju.
Mr.sc. Branko Sočanac, ravnatelj Ureda je naveo da je Republika Hrvatska aktivna u Vijeću Europe od 1996, godine, posebno kada je riječ o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Naglasio je da je Vijeće Europe puno pomoglo Republici Hrvatskoj, i drugim zemljama, i izražava posebnu zahvalnost na podršci na putu Hrvatske u Europsku uniju. Upoznao je visokog gosta o osnovnim aktivnostima Ureda u vezi s ostvarivanjem, zaštitom i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj te spomenuo donošenje Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava (2013.-2016.) dokumenta koji sadrži 30 prioritetnih područja i kojim se usmjeravaju napori na poboljšanje stanja ljudskih prava u RH. U zaštiti prava osobita je važnost Zakona o suzbijanju diskriminacije. Ravnatelj je izvijestio da je poseban napredak postignut u pogledu ostvarivanja i zaštite prava nacionalnih manjina navodeći donošenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i provedbenog dokumenta Akcijskog plana za provedbu navedenog zakona. Naglasio je da su u Republici Hrvatskoj priznate 22 nacionalne manjine. Napredak je vidljiv i iz godišnjih izvješća koje Vlada RH jednom godišnje podnosi Hrvatskom saboru o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina istaknuvši da je u prošloj godini za različite potrebe nacionalnih manjina u državnom proračunu osigurano 19 milijuna EUR.

Uz ostalo, mr.sc. Sočanac je izvijestio da se posebna pozornost posvećuje suzbijanju trgovanja ljudima, navodeći donošenje Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2012.-2015., te uspostavljanje Nacionalnog Odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. Spomenuo je da je RH među prvima ratificirala Konvenciju VE o suzbijanju trgovanja ljudima.

Naveo je da se posebni napori čine u cilju unaprjeđenja i poboljšanja socioekonomskog položaja romske nacionalne manjine navodeći da je Vlada RH donijela Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma 2013.-2020. koja je usklađena s EU okvirom. S tim u vezi naveo je da je RH ove godine uspješno završila predsjedanje Desetljećem za uključivanje Roma 2005.-2015. Posebno je naglasio da RH od 2008. godine provodi kampanju Vijeća Europe „Dosta" koja ima za cilj borbu protiv diskriminacije Roma u cijeloj Europi.
Naglasio je da Ured priprema i četvrto po redu izvješće o provedbi Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, dokumenta VE koju je Hrvatski Sabor ratificirao 1997. godine.
Gosp. Mignon je na kraju izvijestio da će Republika Hrvatska 2016. godine preuzeti predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe zaključivši da Hrvatska ima dobar okvir za definiranje svojih prioriteta, koji bi prema njegovom mišljenju trebali uključivati i područje ljudskih prava i ravnopravnost spolova.Pisane vijesti