Ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina otvorio stručni seminar „Od obrazovanja do zapošljavanja“

Slika /slike/Foto vijesti 2019/Slika web-Marija Bistrica 1.jpg

U srijedu, 4. rujna 2019. godine započeo je stručni seminar pod nazivom „Od obrazovanja do zapošljavanja“ koji je okupio predstavnike tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave te predstavnike nezavisnih institucija i akademske zajednice, predstavnike organizacija civilnog društva te predstavnike romske nacionalne manjine.
 
Ciljevi seminara su potaknuti međusektorski dijalog i osnažiti holistički pristup u pružanju podrške periodu tranzicije mladih Roma od obrazovanja do zapošljavanja i osobne autonomije te razviti preporuke za novi programski dokument.
 
Ravnatelj Ureda, gospodin Alen Tahiri u uvodnom je obraćanju predstavio rad Ureda na području integracije Roma, dosadašnju uspješnu suradnju s Vijećem Europe te buduće aktivnosti Ureda u okviru Europskog socijalnog fonda. Na kraju govora podsjetio je prisutne kako u narednom razdoblju, u okviru planiranja novog strateškog dokumenta za integraciju Roma i nove financijske perspektive „…svi zajedno imamo priliku mijenjati izglede za pripadnike romske nacionalne manjine i mijenjati živote ljudi, koji usprkos predrasudama, žele raditi i živjeti životom dostojnim života“.
 
Otvaranju seminara nazočio je i uvaženi saborski zastupnik, gospodin Veljko Kajtazi koji je također naglasio važnost angažmana svih uključenih u brigu za mlade pripadnike romske nacionalne manjine i stvaranje preduvjeta za njihovo uspješno uključivanje u svijet obrazovanja i zapošljavanja, kao i društvo u cjelini.
 
Seminar se održava od 4. do 6. rujna 2019. godine u Mariji Bistrici, u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Vijeća Europe.


 

Pisane vijesti