Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma 2021.-2027. i pratećih Akcijskih planova

Slika /NPUR 2021-2027/ukljucivanje-roma_boja_hr.svg
Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i pratećeg Akcijskog plana, za razdoblje od 2021. do 2022. godine

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina pokrenuo je postupak izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2022. godine, na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine, s rokovima donošenja i tijela zaduženih za njihovu izradu.

Nacionalnim planom za uključivanje Roma Vlada Republike Hrvatske nastavlja voditi brigu o uključivanju najmarginalniziranije skupine – Roma u hrvatsko društvo te kontinuitet u području javnih politika usmjerenih na poboljšanje položaja Roma, započet donošenjem Nacionalnog programa za Rome iz 2003. godine, a nastavljen dokumentom Nacionalna strategija za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine.

Nacionalni plan za uključivanje Roma bit će u cijelosti usklađen s Prijedlogom Preporuka Vijeća EU o jednakosti, uključivanju i sudjelovanju Roma do 2030. godine.

U skladu s ranijom praksom Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, krug dionika uključen u proces izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma postavljen je široko te je posebna pozornost posvećena sudjelovanju Roma kroz procese koji su uključivali regionalnu i lokalnu razinu, kao i nacionalne aktivnosti. Ove aktivnosti provedene su u okviru višegodišnjih napora Ureda kroz projekte aktivnosti, uključujući i projekte „Platforma za uspješnu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, „Nacionalna platforma za Rome“ te „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“. Kao podloga za kreiranje dokumenta poslužilo je upravo istraživanje baznih podataka provedenog u okviru projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ čiji su nalazi objavljeni u publikaciji „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“. Konzultativne aktivnosti sa širokim krugom dionika nastavljene su i u okviru projekta „Uključivanje Roma: Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine – FAZA I“, kojeg Ured provodi uz sufinanciranje sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Izrada Nacionalnog plana za uključivanje Roma, kao i pratećeg Akcijskog plana za njegovu provedbu formalno je započela osnivanjem Radne skupine za izradu nacrta navedenih dokumenata koja obuhvaća članove iz redova predstavnika tijela državne uprave, predstavnika romske nacionalne manjine, organizacija civilnog društva i akademske zajednice.

Na sljedećim poveznicama možete pronaći informacije o održanim sastancima Radne skupine, Odluke o osnivanju Radne skupine te ostale korisne informacije vezane uz proces izrade Nacionalnog plana za uključivanje Roma.

Strategija savjetovanja
Prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma
Drugi sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma
Treći sastanak Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma
Aktivnosti užih radnih skupina
Odluka o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma
Dopuna Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma (1)
Dopuna Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za uključivanje Roma (2)
Izmjene i dopune Odluke o osnivanju Radne skupine za izradu Nacionlanog plana za uključivanje Roma
Odluka o početku postupka prethodnog vrednovanja Nacionalnog plana za uključivanje Roma
Izvješće o prethodnom vrednovanju 3. Prijedloga Nacrta Nacionalnog plana za uključivanje Roma 
Komunikacijska strategija Nacionalnog plana za uključivanje Roma