Priručnici za edukacijske aktivnosti

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske izdao je priručnike Integracija i ljudska prava – priručnik za edukatore, Integracija državljana trećih zemalja – priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave i Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici.

Priručnici su izrađeni u sklopu projekta „INCLuDE“ – Međuresorna suradnja u osnaživanju državljana trećih zemalja sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) Europske unije za potrebe edukacijskih aktivnosti koje će održati tijekom 2021. godine.

Priručnik Integracija i ljudska prava – priručnik za edukatore namijenjen je za provedbu edukacijskih aktivnosti za državljane trećih zemalja, a sadrži teme integracijskih politika i sustava zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i svijetu, upoznavanje sa sustavom prikupljanja podataka i dokumentiranja kršenja ljudskih prava, zagovaranja ljudskih prava i neposredno djelovanje i participaciju.

Priručnik Integracija državljana trećih zemalja – priručnik za predstavnike jedinica lokalne samouprave sadrži teme politika i najboljih praksi integracije državljana trećih zemalja na lokalnoj razini, korištenje sredstava iz fondova Europske unije za jačanje sustava integracije, suzbijanje diskriminacije te praćenja i evaluacije provedbe integracijskih mjera.

Priručnik Osnaživanje školskih stručnih suradnika i nastavnika za kvalitetniju integraciju učenika izbjeglica putem socijalne akcije u zajednici namijenjen je stručnim djelatnicima u odgojno-obrazovnim ustanovama u jedinicama lokalne samouprave u kojima će se smještati osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita. Sadrži teme najboljih praksi integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita, suzbijanja diskriminacije te mogućih uloga i djelovanja odgojno-obrazovnih ustanova u poticanju socijalnog uključivanja državljana trećih zemalja.

Digitalne verzije priručnika dostupne su na sljedećim poveznicama:

Pisane vijesti